KONTAKT g a l e r i a
KLINIKA

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szanowni Państwo dokumentację medyczną udostępniamy w formie kserokopii lub kopii. Nie wydaje się oryginałów dokumentacji.

Dokumentację medyczną wydaje się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. (na podstawie art. 26 pkt.1 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Rodzice zastępczy i adopcyjni muszą przedstawić ksero postanowienia sądowego.

Czas oczekiwania na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wynosi 14 dni.

 

Wypełnione formularze złożyć można:

  • osobiście
  • Pocztą na adres placówki:
    Gabinet SOFTMED-LASER,
    ul. Dereniowa 2c/226,
    02-776 Warszawa

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Formularz upoważnienia jest dostępny w tych samych miejscach co wniosek o udostępnienie dokumentacji.

  1. Po wykonaniu kopii dokumentacji placówka telefonicznie informuje wnioskodawcę o możliwości odbioru.
  2. Kserokopie odbiera się w siedzibie w dni robocze w godzinach od 13 do 20

ZAŁĄCZNIKI: