LECZENIE g a l e r i a
KLINIKA

leczenie operacyjne - dorośli

Stopa
- deformacje
  / pourazowe, wrodzone, porażenne /
- paluch koślawy, szpotawy
- palce szponiaste, młotkowate,
- stopa rozpłaszczona,
- stopa płaska statyczna,
- palce dodatkowe,
- przykurcze w obrębie stępu, śródstopia i palców,
- rekonstrukcje ścięgna Achillesa
  / pourazowe, pozapalne, neurogenne /

 

Kolano
- artroskopowe rekonstrukcje więzadeł
/ ACL, PCL, MCL, LCL /,
- artroskopowa rekonstrukcja łąkotek,
- artroskopowe oczyszczanie stawu z ciał wolnych, produktów rozpadu
chrząstki,
- przeszczepy chrząstki stawowej

- osteotomie korekcyjne,
/ nasada dalsza k. udowej, bliższa k. piszczelowej /
- niezborność w stawie rzepkowo – udowym,
- torbiele w dole podkolanowym,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębie przynasad,
- torbiele kostne,
- skostnienia w więzadle właściwym rzepki,
- deformacje guzowatości kości piszczelowej,
- przykurcze,
/ torebkowe, mięśniowe /

 

Biodro
- artroskopowe usuwanie ciał wolnych, produktów rozpadu chrząstki,

- przykurcze
/ pourazowe, wrodzone, zwyrodnieniowe, poiniekcyjne  /
- deformacje kostne,
/ koślawe, szpotawe, rotacyjne, mieszane /
- torbiele kostne w okolicy przynasady bliższej k. udowej,

 

Kończyna górna:

 

Kompleks barkowy;
- artroskopowa rekonstrukcja uszkodzeń torebki, kompleksu stożka
rotatorów,
- artroskopowa rekonstrukcja więzadeł kruczo-obojczykowych przy
zwichnięciu stawu barkowo - obojczykowego,

- niestabilności w stawie ramienno – łopatkowym,
/ pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne /
- późne następstwa uszkodzenia splotu ramiennego,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębi przynasady bliższej k. ramiennej,
- dysfunkcje pourazowe
/ stożek rotatorów, niestabilność przednia, tylna, wielopłaszczyznowa/,

 

Kompleks łokciowy;
- przykurcz w stawie łokciowym,
/ pourazowy, pozapalny, porażenny /
- przewlekłe zapalenie nadkłykcia bocznego, przyśrodkowego k. ramiennej,
- neuropatia nerwu łokciowego,
- dysfunkcja więzadła pobocznego przyśrodkowego,
- zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego,

 

Ręka
- cieśń nadgarstka,
- palec strzelający,
- przykurcze palców porażenne,
- uwolnienie ścięgien w obrębie ręki / tenoliza /,
- palec młotkowaty,
- uszkodzenia więzadeł,
- zespół pronatorów.