KLINIKA
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA
DZIECI I DOROŚLI

KOMPLEKSOWA OPIEKA MEDYCZNA

KLINIKA
 

Na pierwszej wizycie poznaję pacjenta, jego aktualne dolegliwości i zaburzenia funkcji. Poznaję ich historię, dynamikę postępowania oraz program dotychczasowego leczenia, co pozwala mi na ukierunkowanie diagnostycznej decyzji, którą potwierdzam badaniem podmiotowym, określając jednocześnie zaburzenia funkcji i miejsca bólu w układzie
kostno – stawowo – mięśniowym. Zapoznaję się z dotychczasową dokumentacją medyczną oraz badaniami dodatkowymi.

Na tej samej wizycie, jeżeli istnieje taka potrzeba, wykonuję badanie USG układu kostno – stawowo – mięśniowego. Wyjaśniam dokładnie pacjentowi jego stan funkcjonalny i ustalam z nim taktykę dalszego postępowania leczniczego oraz profilaktykę w życiu codziennym, aby utrzymać prawidłowy stan funkcjonalny.
W procesie leczenia wymagana jest pełna aktywność pacjenta, a jest to możliwe wówczas, kiedy pacjent zrozumie etiologię swojej choroby i czynniki które ją wywołują.