ZESPÓŁ g a l e r i a
KLINIKA

rehabilitanci

W trakcie rehabilitacji pacjent przez cały okres ma kontakt z merytorycznie przygotowanymi rehabilitantami, za których czynności odpowiadam, gdyż dokładnie wykonują mój program usprawniania, oparty na dokładnej analizie dysfunkcji jaka dotyka danego pacjenta.
Zabiegi fizykoterapeutyczne są wykonywane na wysokiej klasie sprzęcie, który mają do dyspozycji.
W każdej chwili przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów mają kontakt ze mną.
Rehabilitanci indywidualnie podchodzą do każdego pacjenta w trakcie terapii w zależności od dysfunkcji, wieku i charakteru pacjenta.