LECZENIE g a l e r i a
KLINIKA

kompleksowość leczenia

Kompleksowość naszego leczenia polega na łączeniu profilaktyki z leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Usprawniamy pacjenta w celu osiągnięcia optymalnego stanu funkcjonalnego lub przygotowując do leczenia operacyjnego, gdyż wychodzę z założenia, że im lepszy jest stan funkcjonalny pacjenta przed operacją, tym łatwiejszy jest jego powrót do zdrowia po leczeniu operacyjnym. Potwierdza się to w codziennej praktyce.
Jeżeli zaburzenia funkcji przekraczają moje możliwości diagnostyczno - lecznicze, nie pozostawiam pacjenta samego sobie, lecz kontynuuję jego leczenie, kierując do specjalisty, który jest w leczeniu danego schorzenia biegły i ma duże doświadczenie praktyczne. Współpracuję z kolegami, którzy są mistrzami w swoich wąskich dziedzinach i do nich kieruję swoich pacjentów, gdyż współczesna medycyna zmierza w stronę wąskich specjalizacji, w których lekarze stają się mistrzami. Era uniwersalnych lekarzy przeminęła.