LECZENIE g a l e r i a
KLINIKA

leczenie operacyjne - dzieci

biodro
- wrodzone zwichnięcie i podwichnięcie w stawach biodrowych
   / pełna rekonstrukcja; otwarta repozycja, osteotomia korekcyjna kości
   udowej, osteotomia miednicy /
- niestabilności porażenne,
- deformacje resztkowe po dysplazji u dzieci starszych,
- deformacje pozapalne, po jałowej martwicy końca bliższego kości udowej,
- po epifizjolizie kości udowej,
- biodro szpotawe, koślawe,
- niestabilność biodra u dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową,
- niestabilność biodra u dzieci z Mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

kolano
- deformacje szpotawe
/ choroba Blounta, pourazowe, pozapalne /,
- deformacje koślawe
/ pozapalne, pourazowe, idiopatyczne /,
- deformacje wrodzone,
- deformacje po jałowej martwicy,
- deformacje rotacyjne,
- nawykowe zwichnięcie w stawie rzepkowo – udowym 
/ niezborność rzepkowo – udowa wrodzona, pourazowa, pozapalna /,
- niestabilności,
- oddzielająca jałowa martwica kostno – chrzęstna,
- usunięcie skostnień z więzadła właściwego rzepki.

 

stopy
- wady wrodzone
/ końsko – szpotawa, płasko – koślawa, wydrążona, rozpłaszczona, paluch
koślawy, przywiedzenie przodostopia, stopa serpentynowa,
stopa piętowa, wrodzony zrost kości stępu, dodatkowa kość łódkowata,
syndaktylia, polidaktylia, makrodaktylia /,
- deformacje pourazowe,
- deformacje pozapalne,
- deformacje neurogenne
/ mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo – rdzeniowa,
polineuropatie /.

szyja
- mięśniopochodny kręcz szyi

 

nowotwory układu kostno - mięśniowego
- torbiele kości,
- wyrośl chrzęstno – kostna,
- dysplazja włóknista,
- kostniak kostnawy.

 

Kończyna górna

 

Kompleks barkowy;
- niestabilności w stawie ramienno – łopatkowym,
/ pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne /
- późne następstwa uszkodzenia splotu ramiennego,
- wysokie ustawienie łopatki,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębi przynasady bliższej k. ramiennej,
- dysfunkcje pourazowe
/ stożek rotatorów, niestabilność przednia, tylna, wielopłaszczyznowa/,

 

Kompleks łokciowy;
- przykurcz w stawie łokciowym,
/ pourazowy, pozapalny, porażenny /
- przewlekłe zapalenie nadkłykcia bocznego k. ramiennej,
- neuropatia nerwu łokciowego,

 

Ręka
- cieśń nadgarstka,
- palec strzelający,
- przykurcze palców porażenne,
- uwolnienie ścięgien w obrębie ręki / tenoliza /,
- palec młotkowaty,
- uszkodzenia więzadeł,
- zespół pronatorów.