LECZENIE g a l e r i a
KLINIKA

holistyka rehabilitacji

W trakcie rehabilitacji pacjent przez cały okres ma kontakt z merytorycznie przygotowanymi rehabilitantami, za których czynności odpowiadam, gdyż dokładnie wykonują mój program usprawniania, oparty na dokładnej analizie dysfunkcji jaka dotyka danego pacjenta.
Zabiegi fizykoterapeutyczne są wykonywane na wysokiej klasie sprzęcie, który mają do dyspozycji.
W każdej chwili przy wystąpieniu jakichkolwiek problemów mają kontakt ze mną.
Rehabilitanci indywidualnie podchodzą do każdego pacjenta w trakcie terapii w zależności od dysfunkcji, wieku i charakteru pacjenta.
Terapeuci wyczuwają w każdym momencie, posługując się technikami manualnymi przy wykonywaniu ćwiczeń, emocje pacjenta, jego niepokój poprzez napięcie mięśni, grymas na twarzy czy stan funkcjonalny w danym dniu.
Jeżeli terapia nie przynosi poprawy w trakcie usprawniania, badam ponownie pacjenta, koryguję program leczenia w celu uzyskania poprawy stanu funkcjonalnego.
Terapeuci w trakcie terapii manualnej i ćwiczeń, wyczuleni są na wszelkiego rodzaju odczucia bólowe, które przy prawidłowej technice nie powinny mieć miejsca, gdyż usprawnianie to nie tylko efekt mechaniczny, ale także chemiczny i emocjonalny. Ułożenie pacjenta i wykonywanie technik manualnych uwalniających pacjenta od bólu, uaktywnia substancje lecznicze endogenne, które znacznie przyśpieszają efekty leczenia.
Każdy z moich terapeutów zanim posłuży się jakąkolwiek techniką u pacjenta, musi ją wykonać wielokrotnie na mnie. Oceniam poprawność jej wykonania i czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem w celu doskonalenia się, doprowadzając daną technikę do perfekcji, co często ma miejsce po kilkusetnym, a nawet kilkutysięcznym powtórzeniu.
W trakcie rehabilitacji uczymy pacjentów ćwiczeń i mówimy z czego powinni zrezygnować w życiu codziennym, aby utrzymać dobrą sprawność i uniknąć nawrotu ograniczeń funkcji, a co za tym idzie
choroby.

 

Kontakt z pacjentem po rehabilitacji.
Po zakończonym leczeniu utrzymuję kontakt z pacjentem poprzez okresowe kontrole, których częstotliwość zależy od charakteru zaburzeń, a które dyscyplinują pacjenta w kontynuacji leczenia szczególnie w chorobach przewlekłych.