KLINIKA g a l e r i a
KLINIKA

wartości

W swoim życiu, i nie tylko medycznym, kieruję się kodeksem rycerzy bushido, który powinien obowiązywać w każdej dziedzinie życia, ale przede wszystkim lekarzy, pozwala bowiem na doskonalenie swojej osobowości i umiejętności w pomaganiu innym oraz samokrytyki wobec siebie,
a nie ocenianie innych i wytykanie im ich niedoskonałości .
Charakter i samokontrola to jedna z ośmiu cech kodeksu busido obok prawości i sprawiedliwości, odwagi, dobroci, uczciwości i szczerości, honoru, lojalności.

 

Inspiracją dla każdego lekarza na początku swojego kontaktu z pacjentem powinien być film Akura Kurosawy „Rudobrody”, który pokazuje, że pacjent to nie tylko przypadek medyczny, ale człowiek, który żyje w pewnym środowisku mniej lub bardziej przyjaznym, ma swoje problemy, niepokoje, uczucia, pewien stan emocjonalny, który dodatkowo zaburza choroba.
Lecząc dysfunkcję organizmu musimy zrozumieć jego emocje, aby pokazać pacjentowi możliwość życia z pewnymi niedoskonałościami, które powoduje choroba.
W zrozumieniu holistycznego problemu pacjenta pomaga mi moja żona, która przez wieloletnią współpracę, wykształcenie psychologiczne i ponad 20 - letni kontakt z moimi pacjentami, uzupełnia terapię i pomaga chorym powrócić do normalnego życia z pewnymi ograniczeniami, jakie powoduje choroba. W trakcie trwania terapii pomagamy pacjentom odzyskać optymalny stan funkcjonalny i równowagę psychiczną. W dalszym ciągu doskonalimy swoje umiejętności terapeutyczne i będziemy doskonalić do czasu, kiedy będziemy mieli kontakt z pacjentem.